Martin - Osobný tréner a výživový poradca

Milióny ľudí po celom svete sa venuje športovaniu, no len málo kto dosiahne vytúžené výsledky. Každý úspech sa zakladá na kvalite a detailoch. Tréning nás ovplyvňuje tak často, jako často ho aplikujeme. Avšak výživa nás ovplyvňuje 24 hodín denne, či chceme alebo nechceme. Jesť musíme. Preto mať svojho osobného trénera a výživového poradcu v jednej osobe je výhra. Tréner spĺňa funkciu manažéra tréningovej jednotky, ktorý cielene vyberá prostriedky a intenzitu pre dosiahnutie športových výsledkov. Výživový poradca nastavuje stravovací režim, ktorý chráni zdravie a zvyšuje výkonnosť tela, či už kondičnú alebo estetickú.

Od malička si plní svoje sny a nasleduje svoje srdce. Preto sa rozhodol v 17tich rokoch preskočit z informatiky, kde mal zabezpečenú istú finančnú budúcnosť, do športu, pretože cítil, že byť pravým športovcom a pomáhať ľuďom zlepšovať ich fyzický a psychický stav pomocou športu je to, čo ho bude naozaj napĺňať. Preto sa rozhodol pre štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave v odbore Šport a zdravie – fitness.Od malička ho zaujímali odborné vedy ako fyzika, matika, chémia. A inak tomu nebolo ani pri športe a výžive. Okrem štúdia na vysokej škole samoštudoval všetky možné dostupné literatúry v oblasti fitness a výživy. Najviac vedomostí čerpal zo zahraničnej anglickej literatúry. Už na vysokej škole vedel, že šport a výživa sú neoddeliteľnou súčasťou človeka, preto stále viac a viac pokračoval týmto smerom. Po skončení štúdia na vysokej škole v roku 2011 sa so štvorročnými skúsenosťami z praxe, ako osobný tréner vo fitness, rozhodol ísť podnikať v oblasti športu a výživy. Pre potvrdenie svojich načerpaných vedomostí a skúseností v oblasti výživy absolvoval akreditovaný kurz výživového poradcu ukončený medzinárodne platným certifikátom v Prahe. A vtedy sa začali plniť postupne všetky jeho sny. Vybudoval a ešte stále buduje kariéru uznávaného osobného trénera, výživového poradcu a podnikateľa. Je zakladatelom dnes už veľmi uznávanej značky ProFigure (http://www.profigure.sk). Súťaží zatiaľ na amatérskej úrovni vo fitness v kategórii Men’s Physique. Žije vyrovnaný a šťastný život. Neustále sa vzdeláva a pracuje na sebe po všetkých stránkach, fyzických i psychických. Neustále zavádza nové projekty na trh a inovuje svoje činnosti. Je členom Aliancie výživových poradcov v Čechách, kde sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných konferenciách o výžive. Posúva svoje hranice v osobnom i profesnom živote a každým dňom pracuje na splnení svojich snov.