O ČOM TO NIEJE...

Bez práce nie sú koláče, inak povedané, neurobíme to za teba.

Tréner predstavuje manažéra tréningovej jednotky, ktory ti presne naplánuje tvoj tréningový režim z hladiska tvojích potrieb, možností a cieľov. Bude ti pravidelne dobíjať vonkajšiu motiváciu a zároveň sa snažiť dostatočnom zapáliť tvoj vnútorný oheň pre dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Výživový poradca predstavuje mentora vo výžive, ktory ti nastaví správny stravovací režim rešpektujúci tvoje potreby, ciele, obmedzenia, aby si dosiahol očakávané výsledky. Postupne ťa bude vzdelávať v oblasti výživy, aby si si osvojil postupne základné vedomosti a neskôr si si vedel aj sám nastaviť stravovací režim.

Kouč neprináša konkrétne riešenia, nedáva inštrukcie alebo rady ani odborné názory v danom odbore. Nie je konzultantom, poradcom ani terapeutom. Vedie klienta k hľadaniu jeho vlastných cieľov a stratégií na ich dosiahnutie.

Koučing nie je "priateľské porozprávanie". Pomocou "ľahkej" formy rozhovoru predstavuje čas strávený s koučom veľmi intenzívnu prácu.