ČO ZA TO

Polročný program je rozdelený do troch kategórií:

LIGHT
- 4 dvojdňové semináre, ktoré ťa budú inšpirovať ako na svoj život (z hľadiska priorít ) , zvládanie stresu , otvorenie vnútornej kreativity , nastavenie správnej životosprávy

PREMIUM
- 4 dvojdňové semináre, ktoré ťa budú inšpirovať ako na svoj život (z hľadiska priorít ) , zvládanie stresu , otvorenie vnútornej kreativity , nastavenie správnej životosprávy
- stanovenie svojej vlastnej mapy, cesty ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- stanovenie výživového plánu
- stanovenie tréningového plánu
- stanovenie životného plánu
- sprevádzanie na ceste ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- 12 pravidelných " revízií " výživového plánu
- 12 individuálnych tréningových lekcií s trénerom
- 6 individuálnych sedení s koučom
- pretnutie cieľovej pásky
- finálne vyhodnotenie dosiahnutých úspechov

PREMIUM NA DIAĽKU
- 4 dvojdňové semináre, ktoré ťa budú inšpirovať ako na svoj život (z hľadiska priorít ) , zvládanie stresu , otvorenie vnútornej kreativity , nastavenie správnej životosprávy
- stanovenie svojej vlastnej mapy, cesty ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- stanovenie výživového plánu
- stanovenie tréningového plánu
- stanovenie životného plánu
- sprevádzanie na ceste ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- 11 pravidelných " revízií " výživového plánu po telefone aľebo Skype
- 4 individuálne tréningove lekcie s trénerom po telefone aľebo Skype
- 6 individuálnych sedení s koučom po telefone aľebo Skype
- pretnutie cieľovej pásky
- finálne vyhodnotenie dosiahnutých úspechov

EXCELENT
- 4 dvojdňové semináre, ktoré ťa budú inšpirovať ako na svoj život (z hľadiska priorít ) , zvládanie stresu , otvorenie vnútornej kreativity , nastavenie správnej životosprávy
- Stanovenie svojej vlastnej mapy, cesty ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- stanovenie výživového plánu
- stanovenie tréningového plánu
- stanovenie životného plánu
- sprevádzanie na ceste ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- 14 pravidelných " revízií " výživového plánu
- 19 individuálnych tréningových lekcií s trénerom
- 8 individuálne sedenia s koučom
- pretnutia cieľovej pásky
- finálny vyhodnotenie dosiahnutých úspechov

EXCELENT NA DIAĽKU
- 4 dvojdňové semináre, ktoré ťa budú inšpirovať ako na svoj život (z hľadiska priorít ) , zvládanie stresu , otvorenie vnútornej kreativity , nastavenie správnej životosprávy
- stanovenie svojej vlastnej mapy, cesty ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- stanovenie výživového plánu
- stanovenie tréningového plánu
- stanovenie životného plánu
- sprevádzanie na ceste ku šťastiu , vyrovnanosti a pohode
- 19 pravidelných " revízií " výživového plánu po telefone aľebo Skype
- 5 individuálnych tréningovych lekcií s trénerom po telefone aľebo Skype
- 8 individuálnych sedení s koučom po telefone aľebo Skype
- pretnutie cieľovej pásky
- finálne vyhodnotenie dosiahnutých úspechov

Program je možné hradiť rôznymi spôsobmi:

- celé naraz pred štartom projektu = > zľava 15%
- 3 mesiace dopredu = > zľava 7%
- mesačne ( individuálne / prostredníctvom bankových inštitúcii )