AKO VYZERAJÚ JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

Osobný tréning – je tréning jeden na jedného vo fitness centre, kedy sa jeden tréner venuje len jednému klientovi. Vysvetľuje a učí ho správnu techniku cvičení, jednotlivých fyziologických zákonitostí ľudského organizmu a správnu svalovú činnosť. Tréner predstavuje manažéra tréningovej jednotky, ktorý vyberá správne prostriedky pre dosiahnutie očakávaných výsledkov. Tréning môže byť rôzne zameraný, napríklad na budovanie svalovej hmoty, redukciu podkožného tuku, formovanie postavy, odstraňovanie nesprávných pohybových návykov, kompenzáciu jednosmerného zaťaženia, uvoľňovanie skrátených a posilňovanie oslabených svalov a podobne. Dĺžka tréningu je 60 minút.

Výživové poradenstvo - je konzultácia s výživovým poradcom, ktorý na základe poskytnutých informácií zostaví klientovi individuálny stravovací režim na mieru. Potom sa pravidelne stretávajú na konzultáciách, kde je klient pravidelne diagnostikovaný na špeciálnom medicínskom analyzátore tela, ktorý presne meria množstvo vody, svalstva a tuku v tele. Tiež segmentálne rozdelenie svalovej a tukovej hmoty, čím sa odhalujú možné disbalancie. Podľa výsledkov a rozhovoru výživového poradcu s klientom sa prípadne stravovací plán upravuje a mení. Dĺžka trvania konzultách je podľa potreby od 30 do 60 minút.

Workshop - workshop je forma vzdelávacej aktivity, pri ktorej lektor pripraví program tak , aby účastníci pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupu, ktorý je pre nich užitočný a využiteľný v ich ďalšej práci a praxi. Lektor je pri tom väčšinou v úlohe moderátora a facilitátora. Výstup workshopu sa formuluje vďaka vopred danej téme a cieľu workshopu. Workshop nie je vhodný pre úplných začiatočníkov, ale slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie znalostí. V priebehu workshopu nie je ľuďom predstavovaná teória - predpokladá sa, že každý má určitý teoretický základ a je schopný s ním ostatných zoznámiť. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.

Koučing - priebeh samotného koučovacieho sedenia má úplne jasnú štruktúru, ktorá čerpá z rôznych štýlov a koučovacích škôl. Hlavným zdrojom je pre nás v tejto oblasti medzinárodná profesijná organizácia International Coach Federation (ICF) (www.coachfederation.org), ktorá má jasne stanovené a požadované kompetencie kouča.

Ďalšou dôležitou súčasťou kvalitného kouča je dodržiavanie étického kódexu. Aj v tejto oblasti vychádzame z kódexu zostaveného ICF, ktorý vám radi poskytneme.

Sedenie s koučom trvá 50min.