Mário - Školiteľ

Načúvať, ako nik iný, okúzliť, fascinovať ľudí okolo seba. Presvedčiť, byť aktívny, sebavedomý, cieľavedomý, viac prchký, inteligentný, poznať svoju silu vôle. Pri rozhovoroch a stretnutiach apelovať svojím živým štýlom na srdce aj na rozum. Robiť z nemožných vecí možné. To je to, čo považujem za dôležité. Som dosť výstredný, vášnivý no zároveň výbušný, ktorý nestrpí žiadne protirečenia a nespravodlivosť. Často krát sa pozabudnem a nechám sa uniesť svojou silou. POKORA, STATOČNOSŤ A SILA! Mimochodom, hovorí sa, že takíto ľudia menia svet. Začal som veľa čítať. Knihy sa stali pre mňa novou vášňou. Robím všetko preto, aby som dosiahol svoj vytýčený cieľ. Čas učenia sa novým veciam a možnostiam sú pre mňa veľkou výzvou. Denne sa učím nezanedbávať svoje povinnosti... Každý deň je výhra - prehra. V návale svojich povinností sa učím formovať a spoznávať svoje JA. Privádza ma to na križovatku rozpoltenosti: utiahnuť sa do ústrania alebo otvoriť sa svetu? Intuitívne poznám potreby človeka dnešnej doby, byť s ľuďmi a byť im na pomoci si vyžaduje veľa trpezlivosti a dávku odvahy ich počúvať a riešiť ich problémy. Nerád rozprávam o svojich starostiach, a keď musím o nich hovoriť, snažím sa ich nadľahčiť. Každý z nás ma na tomto svete osobitnú úlohu. Poznáš svoju úlohu a svoju rolu? Pri práci s ľuďmi je veľmi dôležitá moja pokora a skromnosť. Je veľa ľudí bez ideálov, bez práce nezamestnaný, nerozširujú si vzdelanie a tak vzniká priestor na nudu. A kto sa nudí, je nebezpečný pre seba i pre iných. Pre mňa v mojom živote zohrávajú dôležitú rolu moja rodina a najbližší priatelia. Nie je ich veľa, vyberám si ľudí s ktorými chcem tráviť svoj drahocenný čas. Každé stretnutie má byť obohacujúce obojstranne. Každý deň ma byť o zážitku. Prehlbovaním si vedomostí sa uisťujem, že vzdelávanie, formovanie svojej osoby patrí k najdôležitejším vlastnostiam lídra. Ľudia dnešnej doby žijú bez nádeje, bez cieľa, bez lásky, bez nežnosti, bez pochopenia, bez ideálov, bez radosti, nežijú v prostredí lásky, pochopenia a vďačnosti...

Svoje manažérské skúsenosti rozvíja viac ako 10 rokov v reálnom prostredí managementu. V tomto obore sa špecializuje na rozvojové projekty, tréningy a osobný koučing, kde ako hlavný cieľ, presadzujem úzku väzbu medzi osobným rozvojom a merateľnými efektmi vo výkone konkrétnej osoby. Osobný rozvoj vníma, ako neoddeliteľnú súčasť kariéry. Rovnako ako implementáciu teoreticky nadobudnutých informácií do reálneho života formou "tieňovania" reálnych situácií, spätnej väzby a koučingu. Jeho hlavné skúsenosti sa tvorili pri tvorbe stratégií, kompletného vybudovania oddelenia kontaktného centra, ktorého súčasťou bol aj výber pracovníkov, ich preškolenie, zapracovanie, zavedenie portálového riešenia, vedenie business obchodníkov v direct-marketing divízii.
Dosažené profesní vzdělávání a certifikace:
Leadership business / Vedenie podniku /
NLP Institute ( NLP Practitioner ) Neuro-lingvistické programovanie
Unleash the Power Within University of London ( Anthony Robbins College)
Emočná inteligencia, výkon,koučovanie, vedenie